gegužės 28, 2013

Gegužės 28 d. Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos delegacija susipažino su RATA veikla, apžiūrėjo gamybines patalpas Vilniuje, lankėsi Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje.

Svečių delegacija domėjosi, kaip RATA tvarko nelegalius ir paliktuosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius bei likviduoja radiologinių avarijų padarinius. RATA atstovai Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos delegacijai pristatė savo veiklą, pademonstravo turimą įrangą ir gamybines patalpas. Susitikimo metu taip pat buvo aptartos bendradarbiavimo perspektyvos. Vėliau svečiai aplankė Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklą.

Nuotraukoje – RATA Smulkiųjų gamintojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyriaus viršininkas Leonas Liubauskas svečius supažindina su RATA veikla.