lapkričio 28, 2015

Lapkričio 27 d. Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto studentai susipažino su radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir RATA veikla.

Bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Jaunųjų energetikų klubu būsimiesiems fizikams suorganizuotas seminaras apie radioaktyviųjų atliekų tvarkymą Lietuvoje. Studentai, studijuojantys pagal energetikos fizikos bei moderniųjų technologijų fizikos ir vadybos bakalauro studijų programas ir besidomintys būsimos profesinės veiklos perspektyvomis, dalyvavo RATA suorganizuotame renginyje. RATA atstovai jauniesiems fizikams papasakojo apie radioaktyviųjų atliekų tvarkymo veiklą, supažindino su radioaktyviųjų atliekų dėjimo į atliekynus technologijomis, pristatė atliekynų, planuojamų įrengti Lietuvoje, maketus, pademonstravo video filmą apie radioaktyviųjų atliekų dėjimą į atliekynus, diskutavo ir atsakinėjo į klausimus.

Nuotraukose: Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto studentai radioaktyviųjų atliekų tvarkymo seminare.

3

1