2017 kalendoriniais metais numatomų pirkti VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas

VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros 2016 kalendorinių metų pirkimų suvestinė