lapkričio 14, 2017

Lapkričio 13 d. Širvintų rajono savivaldybėje įvyko viešas susirinkimas planuojamos ūkinės veiklos „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“ poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitai pristatyti.

Šios planuojamos ūkinės veiklos tikslas – iš Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos teritorijos išvežti visas radioaktyviąsias atliekas ir radionuklidais užterštas konstrukcijas bei gruntą, sutvarkyti teritoriją ir panaikinti jos fizinę bei radiacinę kontrolę.

Pagrindinės PAV išvados:

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA), PAV dokumentų rengėjas – Lietuvos energetikos institutas (LEI).

Projektas „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“ finansuojamas iš Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų. Jį planuojamą įgyvendinti iki 2023 metų.

Į viešą PAV ataskaitos pristatymą atvyko Širvintų rajono aplinkos apsaugos agentūros, Širvintų rajono savivaldybės, planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus – RATA bei PAV dokumentų rengėjo – LEI atstovai. Visuomenės atstovai į susirinkimą neatvyko, todėl konstatuota, kad viešojo supažindinimo procedūra atlikta, o visuomenė nėra suinteresuota planuojama ūkine veikla.

Viešo visuomenės supažindinimo su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita protokolas.