balandžio 24, 2014

Balandžio 24 d. paruoštas Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos projekto rengimo veiksmų planas.

Vadovaujantis šiuo veiksmų planu, atsakingos institucijos, įstaigos ir organizacijos paruoš ir pateiks informaciją bei pasiūlymus dėl Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos projekto.

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programa kuriama įgyvendinant 2011 m. liepos 19 d. Tarybos direktyvos 2011/70/Euratomas, kuria nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymo Bendrijos sistema, reikalavimus. Plėtros programos rengimui buvo sudaryta darbo grupė Energetikos ministro 2014 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 1-64. Darbo grupę sudaro šių įmonių ir institucijų atstovai: RATA, Energetikos ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, VATESI, Radiacinės saugos centro, Lietuvos energetikos instituto, Lietuvos geologijos tarnybos, Ignalinos AE. Darbo grupės vadovas – RATA direktorius Dainius Janėnas.