spalio 24, 2013

Spalio 24 d. VATESI inspektoriai atliko specialųjį RATA vadybos sistemos ir avarinės parengties patikrinimą.

Patikrinimo metu VATESI inspektoriai peržiūrėjo RATA vadybos sistemos dokumentus, domėjosi Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos avarinės parengties užtikrinimo kontrole, darbuotojų mokymo ir pratybų vykdymo kontrole.

Patikrinimas atliktas vadovaujantis VATESI patikrinimų planu ir VATESI veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. Patikrinimą atliko VATESI Eksploatavimo patirties analizės skyriaus vyriausiasis inspektorius Marius Pareigis ir Transportavimo ir radiacinės saugos skyriaus vyriausiasis inspektorius Emilis Baškys.