kovo 1, 2012

Radiacinės saugos centras pateikė uždarytos Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos radiologinės būklės 2011 metų stebėsenos rezultatus ir jų vertinimą.

Radiacinės saugos centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo nuostatomis atlieka uždarytos Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kurią prižiūri RATA, radiologinės būklės stebėseną. Siekiant užtikrinti gyventojų radiacinę saugą, 2011 metais saugyklos teritorijoje buvo atrinkti ir radiologiškai ištirti grunto ir vandens mėginiai, bei grybų iš Bartkuškio miško mėginiai.

Apibendrintose tyrimų išvadose teigiama, kad atlikus uždarytos Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos ir teritorijos aplink saugyklą radiologinės būklės stebėseną, nustatyta, kad radionuklidai iš saugyklos teritorijos nepatenka į aplinką ir negali nulemti papildomos gyventojų apšvitos.