lapkričio 13, 2013

Lapkričio 13 d. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje lankėsi Utenos kolegijos studentai.

Studentams buvo suorganizuota ekskursija saugyklos teritorijoje – prie radioaktyviųjų atliekų kaupo RATA specialistai pademonstravo, kaip atliekama aplinkos stebėsena – tikrinami monitoringo šuliniai. Taip pat buvo parodytas informacinis video filmas apie saugyklos istoriją, joje esančias atliekas, atliktus saugos tobulinimo darbus.

Ekskursijoje dalyvavo kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto Aplinkos apsaugos inžinerijos trečio kurso studentai, kurių mokymo programoje yra įtraukta radioaktyviųjų atliekų tvarkymo technologijų tema.

Nuotraukoje – studentai apžiūri Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklą.