spalio 10, 2017

Spalio 9-20 dienomis Lietuvoje vyks Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) fizinės saugos patarėjų misija (toliau – IPPAS misija), kurios metu bus vertinamas esamas branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir kitų radioaktyviųjų medžiagų fizinės saugos režimas.

Kaip praneša Valstybinė atominės energetikos inspekcija (VATESI), tai jau trečioji IPPAS misija Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo. IPPAS misijos metu, atsižvelgdami į atnaujintą Branduolinių medžiagų fizinės saugos konvenciją bei TATENA branduolinio saugumo serijos dokumentų rekomendacijas, tarptautiniai ekspertai vertina fizinę saugą reglamentuojančius šalies teisės aktus, branduolinės energetikos objektuose įdiegtas bei branduolinių medžiagų ar jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių naudojimo ar transportavimo metu taikomas saugumo priemones ir branduolinės energetikos objektų kibernetinio saugumo užtikrinimo priemones.

VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūroje IPPAS misijos ekspertai lankysis spalio 16 d. vertinti radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų transportavimo metu taikomas saugumo priemones.

Daugiau informacijos apie TATENA IPPAS misija (anglų kalba) http://www-ns.iaea.org/security/ippas.asp