liepos 3, 2014

RATA su TATENA ekspertais aptarė bendradarbiavimo klausimus.

Liepos 1-4 dienomis Lietuvoje lankėsi TATENA ekspertai Peter Ormai ir Kai Moeller, kurie yra atsakingi už TATENA teikiamą pagalbą rengiantis Lietuvoje eksploatuoti paviršinius radioaktyviųjų atliekų atliekynus. Vizito metu ekspertai aplankė Ignalinos AE veikiančius radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo įrengimus, susipažino su vykdomais paviršinių atliekynų įrengimo projektais. Taip pat TATENA ekspertai lankėsi RATA ir aptarė bendradarbiavimo klausimus vykdant TATENA finansuojamą projektą LIT/9/011 „Pagalba RATA rengiantis eksploatuoti paviršinius atliekynus labai mažai radioaktyvioms ir mažai bei vidutiniškai radioaktyvioms trumpaamžėms atliekoms“. Vykdant šį projektą rengiamos TATENA ekspertų misijos, kurių metu įvertinami Lietuvoje atliekami radioaktyviųjų atliekų tvarkymo darbų etapai, taip pat dalinamasi patirtimi su kitomis šalimis, kuriose jau eksploatuojami radioaktyviųjų atliekų atliekynai, rengiami Lietuvos specialistų mokymai bei teikiama įranga, naudojama radioaktyviųjų atliekų pakuotėms tikrinti.

Nuotraukoje – TATENA ekspertų ir RATA atstovų susirinkimas.