vasario 11, 2016

TATENA ekspertai įvertino Ignalinos AE bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos transformavimo į atliekyną galimybes ir pateikė ataskaitą.

TATENA ekspertų misija vyko 2015 metų gruodžio 14-16 dienomis. Misijos metu tarptautiniai ekspertai iš Prancūzijos, Belgijos ir Slovakijos apsilankė bitumuotų atliekų saugykloje, diskutavo su saugyklą eksploatuojančiais specialistais ir įvertino saugyklos saugą grindžiančius dokumentus.

Apibendrinę rezultatus ekspertai konstatavo būtinybę atlikti papildomus tyrimus ir išsamų saugos pagrindimą (ang. Safety Case). Saugos pagrindimas turėtų būti esminis aspektas priimant sprendimus. Vienodai išsamiai reikėtų išnagrinėti abu galimus variantus:
1. Saugykla paverčiama atliekynu įrengiant papildomus barjerus;
2. Bitumuotos atliekos išimamos iš saugyklos ir padedamos į paviršinį atliekyną.

Ekspertai rekomendavo atlikti atliekų išėmimo iš saugyklos, jų patalpinimo į tinkamas pakuotes ir sudėjimo į daugiabarjerį paviršinį aliekyną galimybių studiją. Tarptautiniai ekspertai pirmenybę teikia antrajam variantui – atliekų išėmimui iš saugyklos ir perkėlimui į atliekyną.

TATENA ekspertų misijos Ignalinos AE bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos transformavimo į atliekyną galimybėms įvertinti ataskaita.