spalio 17, 2017

Spalio 16 d. Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) fizinės saugos patarėjų misijos (toliau – IPPAS misija) ekspertai vertino Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros (RATA)  radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų saugojimo ir transportavimo saugumo priemones.

TATAENA ekspertai lankėsi RATA biure ir gamybinėse patalpose, kur tvarkomos ir saugomos radioaktyviosios atliekos, domėjosi fizinę saugą užtikrinančiomis techninėmis ir administracinėmis priemonėmis, apžiūrėjo transporto priemones, skirtas radioaktyviosioms medžiagoms ir atliekoms vežti.

Daugiau informacijos apie TATENA IPPAS misija (anglų kalba) http://www-ns.iaea.org/security/ippas.asp