birželio 19, 2017

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (toliau – RATA) bendradarbiaudama su Tarptautinės atominės energijos agentūra (toliau – TATENA)  suorganizavo tarptautinį seminarą apie mažo ir labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų tvarkymą ir dėjimą į atliekynus. Seminaras vyko Vilniuje birželio 12-16 dienomis.

Seminaro metu buvo skaitomi pranešimai apie mažo ir labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų tvarkymą, joms skirtų atliekynų projektus, atliekynų įrengimą ir eksploatavimą. TATENA ekspertai iš Austrijos, Prancūzijos ir Švedijos pasidalino savo patirtimi. Taip pat vyko darbas grupėse. Dalyviai pagal savo atstovaujamas šalis buvo suskirstyti į keletą grupių: šalys, turinčios mažai radioaktyviųjų atliekų, šalys, turinčios vidutinį kiekį atliekų, šalys, planuojančios statyti branduolines elektrines, ir šalys, eksploatuojančios ar eksploatavusios branduolines elektrines ir turinčios daug radioaktyviųjų atliekų. Pagal kiekvienos grupės situaciją buvo atliekamos praktinės užduotys, vėliau pristatyti ir aptarti darbo grupėse rezultatai.

Vieną dieną seminaro dalyviai vyko į ekskursiją į Ignalinos atominę elektrinę, kur aplankė mažo ir labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, išklausė elektrinės specialistų pranešimus, galėjo diskutuoti juos dominančiais klausimais.

Tarptautiniame seminare dalyvavo 30 dalyvių iš 22 šalių.

Capture