lapkričio 21, 2011

Lapkričio 22 d. Vilniuje darbą pradeda Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) nepriklausomų ekspertų grupė, kuri įvertins trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų atliekynų projektų techninius bei saugos aspektus. Šie projektai yra Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo darbų dalis.

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas yra globali problema. Todėl, vadovaudamasi geriausia pasauline praktika, Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA) inicijavo TATENA tarptautinių ekspertų misiją, kurios metu bus peržiūrėti paviršinio atliekyno projektavimo dokumentai ir radioaktyviųjų atliekų pakuočių aprašai. Misijos tikslas – patikrinti atliktus darbus ir pateikti rekomendacijas bei pastabas, užtikrinant, kad Ignalinos atominės elektrinės radioaktyviosios atliekos būtų sutvarkytos saugiai, pagal visus galiojančius tarptautinius saugos reikalavimus.
„Nepriklausomas tarptautinis patikrinimas yra nešališkas mūsų vykdomų darbų įvertinimas. Kiekviena pastaba ar pasiūlymas gali būti reikšmingi būsimo radioaktyviųjų atliekų įrenginio saugai“ – pastebi RATA direktorius Dainius Janėnas.

Šiuo metu visos Ignalinos atominės elektrinės radioaktyviosios atliekos yra saugomos laikinosiose radioaktyviųjų atliekų saugyklose, tačiau tai tik laikinas sprendimas. Saugiausias tokių atliekų galutinio sutvarkymo būdas yra jų patalpinimas į specialius įrenginius – atliekynus. Lietuvoje tokius atliekynus planuojama įrengti įvertinus vietines sąlygas ir pažangiausius tarptautinius pavyzdžius.

RATA yra įgaliota surasti radioaktyviųjų atliekų galutinio sutvarkymo sprendimus. Ji jau išrinko vietą šalia uždaromos Ignalinos atominės elektrinės, kur bus įrengtas paviršinis radioaktyviųjų atliekų atliekynas su gelžbetonio rūsiais. Toks atliekynas skirtas trumpaamžėms mažai ir vidutiniškai radioaktyvioms atliekoms. Šios atliekos pavojingos išlieka 300 metų. Atliekyną planuojama pradėti statyti 2016 metais, pradėti eksploatuoti – 2018 metais. Taip pat šalia uždaromos elektrinės bus įrengtas paviršinis atliekynas, skirtas labai mažai radioaktyvioms trumpaamžėms atliekoms, kurios pavojingos išlieka 100 metų. Jį planuojama pradėti eksploatuoti 2013 metais.