spalio 13, 2017

Rugsėjo-spalio mėnesiais Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros (RATA) veiklą tikrino tarptautinės organizacijos: Europos Komisija ir Tarptautinės atominės energijos agentūra (TATENA).

Tarptautiniai inspektoriai patikrino RATA ataskaitas apie turimų branduolinių medžiagų kiekius ir branduolines medžiagas, saugomas RATA saugykloje, bei patalpas, kuriose tvarkomos radioaktyviosios atliekos.

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo veikla yra griežtai reglamentuota tarptautiniame lygmenyje, todėl RATA veiklą reguliariai tikrina tarptautiniai inspektoriai.