lapkričio 21, 2012

Lapkričio 20 d. RATA specialistai sutvarkė rastus prietaisus su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinais. Informaciją apie aptiktus paliktus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius RATA gavo iš Radiacinės saugos centro.

Prietaisai, su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais viduje rasti surenkančios nebenaudojamą buitinę techniką įmonės UAB „EMP recycling“ teritorijoje (Galinės km., Vilniaus rajonas). Nuvykus į vietą nustatyta, kad tai 24 vnt. dūmų jutiklių KI-1, kurių sudėtyje yra radioaktyvaus plutonio. Viename dūmų jutiklyje esančių radioaktyviųjų medžiagų bendras aktyvumas yra 37 MBq. RATA specialistai, vadovaudamiesi Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radionuklidais užterštų objektų tvarkymo taisyklėmis, paėmė ir sutvarkė minėtus dumų jutiklius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, kaip radioaktyviąsias atliekas. Jie bus išvežti saugoti į Ignalinos atominės elektrinės radioaktyviųjų atliekų saugyklą.

Nuotraukose – rasti dumų jutikliai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais viduje.