liepos 13, 2011

2011 metų liepos 13 d. Radiacinės saugos centras raštu informavo VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrą (RATA), kad Vilniuje, Vienuolio g., surasta 14 nelegalių prietaisų (dūmų jutiklių) su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais. RATA Smulkiųjų gamintojų radioaktyviųjų atliekų skyriaus specialistai, vadovaudamiesi Nelegalių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir radionuklidais užterštų objektų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės, nuvyko į nurodytą vietą ir, naudodami atitinkamas saugumo priemones, paėmė nelegalius prietaisus. Patikrinus parsivežtus prietaisus paaiškėjo, kad tik penkiuose iš jų yra jonizuojančios spinduliuotės šaltiniai. Radioaktyviosios atliekos buvo sutvarkytos ir išvežtos laikinam saugojimui į Ignalinos atominės elektrinės saugyklas.