lapkričio 6, 2011

RATA specialistai sutvarkė rastus 3 objektus, pažymėtus įspėjamaisiais jonizuojančiosios spinduliuotės ženklais.

Lapkričio 3 d. RATA gavo informaciją iš Radiacinės saugos centro apie rastus 3 objektus, pažymėtus įspėjamaisiais jonizuojančiosios spinduliuotės ženklais įmonės, surenkančios nebenaudojamą buitinę techniką UAB „EMP recycling“, atliekų tvarkymo aikštelėje.

RATA specialistai, vadovaudamiesi Nelegalių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir radionuklidais užterštų objektų tvarkymo taisyklėmis, paėmė ir sutvarkė minėtą radinį.