liepos 20, 2012

Liepos 20 d. RATA specialistai sutvarkė 5 rastus konteinerius, pažymėtus įspėjamaisiais  jonizuojančiosios spinduliuotės ženklais.

Apie rastus konteinerius RATA informavo Radiacinės saugos centras. Konteineriai rasti Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro Vėžaičių filialo teritorijoje (Klaipėdos rajone). Atlikus pirminius matavimus nustatyta, kad dozės galia prie konteinerių paviršiaus neviršijo natūralaus gamtinio fono, t.y. 0,1 μSv/val. RATA specialistai paėmė ir išvežė rastus konteinerius, kaip galinčius savyje turėti paliktuosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius. Nustatyta, kad 3 iš rastųjų konteinerių yra KL-4,5 tipo, skirti radioaktyviosioms medžiagoms transportuoti ir saugoti, kiti 2 yra KŽO-10 tipo, skirti skystoms radioaktyviosioms atliekoms laikyti. Ištyrus rastuosius konteinerius RATA laboratorijoje nustatyta, kad juose jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių nėra ir jų paviršius neužterštas radioaktyviosiomis medžiagomis.

Nuotraukoje - rastieji konteineriai, pažymėti įspėjamaisiais jonizuojančiosios spinduliuotės ženklais.