gegužės 22, 2012

Gegužės 22 d. RATA specialistai sutvarkė 2 dūmų jutiklius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais.

Apie rastus dūmų jutiklius RATA informavo Radiacinis saugos centras. Rastieji dūmų jutikliai buvo saugomi įmonėje, surenkančioje nebenaudojamą buitinę techniką, UAB „EMP recycling“. Pagal gautą informaciją dūmų jutiklių RID-1 sudėtyje yra radioaktyviojo plutonio (Pu) šaltiniai. Viename dūmų jutiklyje esančių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių bendras aktyvumas 37 MBq, dozės galia prie dūmų jutiklių paviršiaus yra apie 0,67 μSv/val., o 1 m atstumu – apie 0,09 μSv/val. (neviršija natūralaus gamtinio fono).

RATA specialistai, vadovaudamiesi Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radionuklidais užterštų objektų tvarkymo taisyklėmis, paėmė ir sutvarkė rastuosius dūmų jutiklius, kaip radioaktyviąsias atliekas, kurios bus išvežtos saugoti į Ignalinos atominės elektrinės radioaktyviųjų atliekų saugyklą.