rugpjūčio 8, 2014

Rugpjūčio 8 d. RATA specialistai sutvarkė Radviliškio rajone rastą konteinerį su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu.

Apie rastą konteinerį RATA informavo Radiacinės saugos centras. Metalinis cilindras, pažymėtas jonizuojančiosios spinduliuotės ženklu, aptiktas Radviliškio rajone, miške, šalia Linkaičių kaimo buvusio karinio dalinio teritorijoje. Šis cilindras yra specialus konteineris, skirtas jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniams saugoti, ant kurio specialus užrašas informavo, kad viduje yra Co-60 uždarasis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis.

RATA specialistai rastą konteinerį paėmė, atvežė į RATA gamybinę laboratoriją ir atidarę konteinerį nustatė, kad jame yra kobalto šaltinis (Co-60). Uždarasis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis bus sutvarkytas, kaip radioaktyvioji atlieka ir bus išvežtas saugoti į Ignalinos atominės elektrinės radioaktyviųjų atliekų saugyklą.

Nuotraukose – rastas konteineris su Co-60 uždaruoju jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu.