gegužės 1, 2012

Balandžio 30 d. RATA specialistai sutvarkė Vilniaus oro uosto užkardoje saugomą karinio lėktuvo laikrodį su jonizuojančiosios spinduoliuotės šaltiniu.

Apie sulaikytą laikrodį su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu RATA gavo informaciją iš Radiacinės saugos centro. Pagal gautą informaciją , dozės galia prie laikrodžio paviršiaus yra apie 1,4 μSv/val., 1 m atstumu – apie 0,08 μSv/val. (neviršija natūralaus gamtinio fono). Laikrodžio savininkas – Prancūzijos pilietis.

RATA specialistai, vadovaudamiesi Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radionuklidais užterštų objektų tvarkymo taisyklėmis, paėmė ir sutvarkė minėtą laikrodį, kaip radioaktyviąją atlieką, kuri bus išvežta saugoti į Ignalinos atominės elektrinės radioaktyviųjų atliekų saugyklą.

Nuotraukoje – sulaikytas karinio lėktuvo laikrodis su jonizuojančiosios spinduoliuotės šaltiniu.