vasario 21, 2013

Vasario 19 d. įvyko darbo grupės susirinkimas dėl Tarybos direktyvos reikalavimų įgyvendinimo. Šia direktyva nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymo Bendrijos sistema.

Pagal minėtos direktyvos reikalavimus turi būti parengta nacionalinė panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo programa iki 2015 m. RATA, kaip radioaktyviųjų atliekų tvarkytojas, pateikė pasiūlymus dėl dokumentų, sudarančių nacionalinės programos turinį. Buvo pateikti Europos Komisijos ir TATENA reikalavimai bei rekomendacijos šių dokumentų rengimui. Pasitarimo dalyviai apsvarstė siūlomą dokumento turinį ir rengimo eigą, pateikė savo pastabas.

Iki 2015 m. rugpjūčio 25 d. Lietuva Europos Komisijai turi pateikti ataskaitą apie šios direktyvos įgyvendinimą, todėl pradėti rengti dokumentus reikia jau šiais metais.

Darbo grupę buvo nutarta skurti 2012 m. gegužės 22 d. įvykusiame susirinkime. Į darbo grupę įeina šių institucijų atstovai: Energetikos ministerijos, Valstybinės atominės energetikos inspekcijos, Radiacinės saugos centro, Ignalinos atominės elektrinės, Visagino atominės elektrinės, Lietuvos geologijos tarnybos, Lietuvos energetikos instituto, RATA.

Susirinkimo protokolas

Nuotraukoje – susirinkimo dalyviai.