gegužės 22, 2012

Gegužės 22 d. įvyko susirinkimas, skirtas pasirengti atnaujinti Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategiją  ir įgyvendinti Tarybos direktyvos dėl branduolinių atliekų tvarkymo reikalavimus.

Pasirengiant Tarybos direktyvos 2011/70/Euratomas, kuria nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymo Bendrijos sistema, reikalavimų įgyvendinimui planuojama atnaujinti Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategiją. Už šiuos darbus yra atsakinga RATA. Todėl buvo suorganizuotas susirinkimas, kurio tikslas – aptarti, kaip bus atnaujinama Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategija ir rengiami direktyvoje nurodyti dokumentai. Pagal direktyvos reikalavimus turi būti parengta nacionalinė panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo programa, kuri bus glaudžiai susijusi su Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategija. Strategija turi būti atnaujinta 2013 m., nacionalinė programa parengta iki 2015 m. Pagal direktyvos reikalavimus nacionalinė programa turi apimti:

Susirinkime dalyvavo atstovai iš šių suinteresuotųjų institucijų: Energetikos ministerijos, Valstybinės atominės energetikos inspekcijos, Radiacinės saugos centro, Ignalinos atominės elektrinės, Visagino atominės elektrinės, Lietuvos geologijos tarnybos, Lietuvos energetikos instituto, RATA. Tai buvo pirmasis susitikimas dėl šių klausimų, kurio metu buvo nutarta sukurti darbo grupę iš suinteresuotųjų institucijų atstovų, kuri rengs nacionalinę programą. Iki kitų metų turės būti atnaujinta Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategija, už kurią atsakinga RATA.

Nuotraukoje – susirinkimo dalyviai.