lapkričio 13, 2014

Lapkričio 13 d. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje lankėsi aplinkos ministerijos atstovai susipažinti su objektu, kurio likvidavimui skiriamas finansavimas iš ES Sanglaudos fondo.

Į ES Sanglaudos fondo „2014-2020 Struktūrinės paramos veiksmų programą“ yra įtrauktas investicinis projektas, skirtas Maišiagalos saugyklos likvidavimui. Įgyvendinant projektą numatyta išimti iš saugyklos radioaktyviąsias atliekas, jas išrūšiuoti, supakuoti ir išvežti į Ignalinos AE radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo įrenginius bei būsimus atliekynus. Pagal projektą atliekų išėmimo darbai turėtų prasidėti 2015 ir baigtis 2020 metais.

Aplinkos ministerijos atsakingos institucijos kontroliuoja ir padeda įgyvendinti aplinkosauginius projektus, todėl jų atstovai atvyko į saugyklą susipažinti su objektu ir aplinka, kur vyks projekte numatyti darbai. Vizito metu svečiai apžiūrėjo saugyklos kaupą, RATA atstovai pristatė techninius duomenis, aplinkosaugos stebėsenos priemones, papasakojo saugyklos istoriją. Po ekskursijos įvyko susirinkimas, kurio metu RATA ir Aplinkos ministerijos atstovai aptarė projekto įgyvendinimo sąlygas ir terminus. Iš Aplinkos ministerijos vizite dalyvavo Europos Sąjungos paramos administravimo departamento direktorius Inesis Kiškis, Europos Sąjungos fondų valdymo skyriaus vedėja Vilma Slavinskienė, vyr. Specialistė Rasa Uselytė ir Aplinkos projektų valdymo agentūros Taršos mažinimo projektų skyriaus vedėjo pavaduotojas Nerijus Lesickas.

Nuotraukoje – Aplinkos ministerijos ir RATA atstovai Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje.