vasario 14, 2017

Vasario 13 d. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros (RATA) darbuotojai iš įmonės Klaipėdoje surinko radionuklidais užterštas metalo laužo detales.

Apie užterštą metalo laužą RATA informaciją gavo iš Radiacinės saugos centro. Pagal pateiktus Radiacinės saugos centro duomenis lygiavertė gama dozės galia 10 cm atstumu nuo metalinių detalių dėžėje svyravo nuo 1,48 µSv/h iki 1,96 µSv/h, identifikuoti RA-226, Th-232, Cs -137 ir Co-60 radionuklidai. RATA darbuotojai radionuklidais užterštas metalo laužo detales sudėjo į specialius transportavimo konteinerius ir specialiu automobiliu išvežė.

Vadovaujantis Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radionuklidais užterštų objektų tvarkymo taisyklėmis, užterštos metalo laužo detalės bus sutvarkytos kaip radioaktyviosios atliekos ir išvežtos saugoti į radioaktyviųjų atliekų saugyklą.

Nuotraukoje – radionuklidais užterštas metalo laužas, kuris bus sutvarkytas, kaip radioaktyviosios atliekos.

1