balandžio 16, 2018

Balandžio 10 d. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI) suderino RATA paraiškos išduoti licenciją Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos (toliau – Maišiagalos saugykla) eksploatavimo nutraukimui dokumentų pateikimo grafiką.

Sprendimas dėl Maišiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo licencijos išdavimo galės būti priimtas tik VATESI pritarus grafike nurodytiems dokumentams ir įvykdžius teisės aktų nustatytas sąlygas licencijai išduoti.

Planuojama ūkinė veikla, kuriai prašoma VATESI licencijos, yra Maišiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimas. Vykdant šią veiklą planuojama įrengti atitinkamą infrastruktūrą, išimti radioaktyviąsias atliekas ir radionuklidais užterštas konstrukcijas bei gruntą iš Maišiagalos saugyklos teritorijos ir atlikus pradinį rūšiavimą, paruošti atliekas transportavimui ir išvežti į Ignalinos atominės elektrinės saugyklas. Išvežus radioaktyviąsias atliekas bus atlikti Maišiagalos saugyklos aikštelės galutiniai radiologiniai tyrimai siekiant nustatyti ar teritorija ir joje esantys pastatai atitinka nebekontroliuojamų radioaktyvumo lygių reikalavimus.

Projektas „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“ finansuojamas iš Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų. Jį planuojamą įgyvendinti iki 2023 metų.

Nuotraukoje – Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla.