gegužės 15, 2017

Gegužės 12 d. trys Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto studentai atliko vienos dienos praktiką Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūroje (RATA).

Pirmiausia studentai buvo teoriškai supažindinti su RATA veikla. Vėliau kartu su RATA darbuotojais nuvyko į Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kur paėmė vandens mėginius aplinkos stebėsenai, sužinojo kaip atliekami kitų aplinkos charakteristikų matavimai. Pabaigoje įvyko praktikos aptarimas, studentų ir RATA administracijos diskusija apie radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistemą, ypatumus ir ateities perspektyvas.

Studentai šia praktiką RATA atliko vykdant Vilniaus universiteto Jaunųjų energetikų klubo projektą „Darbuotojas vienai dienai“.