gruodžio 1, 2016

Lapkričio 30 d. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje lankėsi Vilniaus Universiteto Jaunųjų energetikų klubo nariai, studijuojantys energetikos fiziką.

RATA atstovai jauniesiems fizikams pristatė saugyklos istoriją, atliktus saugos tobulinimo darbus, aplinkos stebėseną ir ateities planus: išimti atliekas iš saugyklos, išrūšiuoti ir išvežti. Studentams buvo suorganizuota ekskursija saugyklos teritorijoje – prie radioaktyviųjų atliekų kaupo RATA specialistai pademonstravo kaip tikrinami monitoringo šuliniai ir atliekama aplinkos stebėsena, užtikrinama fizinė sauga.