gruodžio 18, 2015

Gruodžio 17 d. RATA surengė susirinkimą dėl giluminio atliekyno, skirto panaudotam branduoliniam kurui ir ilgaamžėms atliekoms, įrengimo tyrimų programos aptarimo.

Lietuvos energetikos instituto mokslininkai pristatė mokslinio tiriamojo darbo „Giluminio atliekyno vietos parinkimo tyrimų programa ir atliekyno įrengimo planas“ rezultatus. Autorių siūlomos programos pirmoji stadija apimtų geologiniams tyrimams reprezentatyvios vietos parinkimą. Vieta būtų tiriama geofiziniais metodais ir giliais žvalgomaisiais gręžiniais. Tyrimų vietos parinkimo stadija baigtųsi 2021 metais tarptautine ekspertize.

Susitikime dalyvavo Energetikos ministerijos, VATESI, Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos energetikos instituto ir RATA atstovai.