kovo 6, 2013

Kovo 6 d. RATA atstovai dalyvavo seminare Lietuvos energetikos institute (LEI),  kuriame buvo aptariami projekto Naujų valstybių narių prisijungimas glaudžiam bendradarbiavimui EURATOM moksliniuose tyrimuose (NEWLANCER)  klausimai.

NEWLANCER  projekto partneris Lietuvoje – LEI. Vykdant šį projektą buvo suorganizuota nacionalinė ekspertų grupė, sudaryta iš LEI ir RATA atstovų. Šios ekspertų grupės uždaviniai yra: skatinti mokslininkų ir specialistų bendradarbiavimą, diegti mokslinius pasiekimus į praktinius radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, rengimosi dėti į atliekynus darbus.

Seminare LEI atstovai pristatė veiklos NEWLANCER  projekte rezultatus, mokslinių tyrimų plėtojimo galimybių analizę tiek nacionaliniame, tiek tarptautiniame lygyje. RATA specialistai pateikė savo pastabas ir pasiūlymus dėl efektyvesnio bendradarbiavimo galimybių vykdant radioaktyviųjų atliekų tvarkymo darbus ir radioaktyviųjų atliekų rengimosi dėti į atliekynus projektus Lietuvoje.

NEWLANCER (2011–2013) projekto pagrindinis tikslas – išanalizuoti naujų ES valstybių narių mokslinių tyrimų galimybes bei skatinti mokslinį bendradarbiavimą su senosiomis ES valstybėmis. Šiame projekte dalyvauja 15 partnerių iš įvairių ES naujų valstybių narių.

Nuotraukoje – RATA ir LEI atstovai.