liepos 2, 2018

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (toliau – RATA) bendradarbiaudama su Tarptautinės atominės energijos agentūra (toliau – TATENA) birželio 25-29 dienomis Vilniuje suorganizavo tarptautinį seminarą apie radioaktyviųjų atliekų saugojimą.

Seminaro metu buvo skaitomi pranešimai radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo temomis: atliekų apdorojimo technologijos, saugyklų projektai ir specifikacijos, radioaktyviųjų atliekų saugojimo įrenginiai, saugos reikalavimai ir vertinimas, radioaktyviųjų atliekų priimtinumo į saugyklas ir atliekynus kriterijai. TATENA ekspertai iš Austrijos, Pietų Afrikos ir Didžiosios Britanijos pasidalino savo patirtimi. Vyko darbas grupėse – buvo atliekamos praktinės užduotys, kurių metu seminaro dalyviai rengė radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, pakuočių parinkimo, senų saugyklų atnaujinimo planus, nustatinėjo atliekų priimtinumo į saugyklą ir atliekyną kriterijus.

Seminaro dalyviams buvo suorganizuoti vizitai į Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir Ignalinos atominę elektrinę, kurių metu jie galėjo susipažinti su radioaktyviųjų atliekų saugojimo ir tvarkymo įrenginiais.

Seminare dalyvavo 30 dalyvių iš 19 šalių.