rugpjūčio 22, 2017

Rugpjūčio 14-18 dienomis RATA specialistai dalyvavo JAV ekspertų organizuotame seminare, skirtame Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos saugaus eksploatavimo nutraukimui.

Šiame seminare taip pat dalyvavo ir kitų institucijų, bendradarbiaujančių su RATA, užtikrinant Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos saugą, atstovai. Seminaro tikslas – identifikuoti pradėto vykdyti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo projekto galimas grėsmes, išimant ir transportuojant radioaktyviąsias atliekas į Ignalinos atominę elektrinę, stiprinti ir gerinti tarpinstitucinį reagavimą ir bendradarbiavimą.

Seminarą organizavo JAV organizacijų Sandia National Laboratories, Department of Energy ir National Nuclear Security Administration ekspertai.