vasario 10, 2016

RATA direktorius Dainius Janėnas baigė eiti pareigas.

Pagal Energetikos ministro 2016-02-09 įsakymą RATA direktorius Dainius Janėnas baigė eiti pareigas nuo 2016-02-09 d. Laikinai eiti RATA direktorės pareigas paskirta RATA direktoriaus patarėja Ineta Janušytė (el.p. i.janusyte@rata.lt, tel. 8 672 71819).