rugsėjo 17, 2014

Rugsėjo 17 d. RATA specialistai atliko Ignalinos AE sucementuotų skystųjų radioaktyviųjų atliekų pakuočių kokybės auditą.

Atliekų pakuočių auditas vyko Ignalinos AE Skystųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyriuje. Audito metu buvo tikrinama pakuočių kokybė, jų ilgaamžiškumą lemiančių parametrų atitiktis nustatytiems reikalavimams. Taip pat RATA atstovams buvo pristatyta Skystųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyriuje diegiama bandomoji gamybinė duomenų bazė, leisianti operatyviai gauti ir apdoroti pagamintų pakuočių charakteristikų reikšmes.

Preliminarūs audito rezultatai buvo pristatyti baigiamojo susitikimo metu. Neatitikčių patikrinimo metu – nenustatyta. Galutinės audito išvados, pastabos ir rekomendacijos bus pateiktos audito ataskaitoje.

Nuotraukoje – RATA darbuotoja Liudmila Penkova tikrina sucementuotų radioaktyviųjų atliekų pakuotes.