kovo 23, 2018

Kovo 21 d. RATA darbuotojai atliko Ignalinos AE mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų pakuočių patikrą.

Patikra buvo vykdoma Skystųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyriuje, o jos metu buvo tikrinamos cementuotų skystųjų radioaktyviųjų atliekų pakuotės. Vykdant patikrą, laikinojoje cementuotų atliekų saugykloje buvo pasirinktas 1 konteineris, iš kurio išimtos ir atidarytos 2 statinės su cementuotomis atliekomis. Patikros metu buvo vizualiai įvertinta konteinerio, statinių bei atliekų būklė, atliktas sucementuotų atliekų mechaninio atsparumo bei radiologiniai matavimai.

Pagal patikros metu surinktus duomenis bus parengta radioaktyviųjų atliekų pakuočių patikros ataskaita.

Pakuočių patikros atliekamos įgyvendinant LR radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas, pagal kurias RATA, vykdydama radioaktyviųjų atliekų tvarkytojo funkcijas, atliekų darytojo teritorijoje tikrina ar radioaktyviosios atliekos atitinka nustatytus radioaktyviųjų atliekų pakuočių priėmimo į saugyklą ar atliekyną kriterijus.

Nuotraukose – tikrinamos sucementuotų radioaktyviųjų atliekų pakuotės.