spalio 4, 2016

Rugsėjo 28-30 dienomis RATA specialistai atliko Ignalinos AE skystųjų radioaktyviųjų atliekų pakuočių kokybės auditą.

Auditas vyko Ignalinos AE Skystųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyriuje atliekų cementavimo įrenginyje. Buvo tikrinamas galutinai apdorotų mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų pakuočių radiologinis ir fizinis-cheminis tinkamumas dėti į paviršinį atliekyną.

Audito metu neatitikimų pakuočių aprašams nepastebėta, tačiau buvo pateiktos pastabos dėl konteinerių ir statinių gamintojo pateiktų deklaracijų, kurios neatitinka pakuočių aprašuose keliamų reikalavimų.

Nuotraukose – tikrinamos sucementuotų radioaktyviųjų atliekų pakuotės.

1

2

3