birželio 18, 2014

Birželio 19 d. RATA tikrino ar Ignalinos AE pakuotės su labai mažo aktyvumo trumpaamžėmis radioaktyviosiomis atliekomis atitinka priėmimo į saugyklą ar atliekyną kriterijus.

Įgyvendindama Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas RATA sistemingai tikrina radioaktyviųjų atliekų pakuotes Ignalinos AE. Šio audito metu buvo tikrinama ar atitinka VATESI nustatytus radioaktyviųjų atliekų pakuočių priėmimo į saugyklą ar atliekyną kriterijus pakuotės su labai mažo aktyvumo trumpaamžėmis radioaktyviosiomis atliekomis. Buvo patikrintos pakuotės su nedegiomis atliekomis. Pastebėta konteinerių užpildymo problema – jie yra nepilnai užpildyti. Kuo atliekų tankis yra didesnis, tuo konteineris yra tuštesnis, nes užpildyto konteinerio svoris negali viršyti ribinės vertės – 24 tonų.. RATA savo pastabas ir pasiūlymus pateiks ataskaitoje Ignalinos AE.

Nuotraukoje – labai mažo aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų konteineris.