gruodžio 27, 2016

Gruodžio 7-8 d. GCERT BALTIC UAB atliko sertifikavimo auditą įmonės kokybės vadybos sistemos (KVS) LST EN ISO 9001:2015 atitikčiai nustatyti. Audito metu neatitikčių nerasta, buvo pateikta keletas pastabų ir rekomendacijų procesų gerinimui. RATA suteiktas LST EN ISO 9001:2015 standarto atitikties sertifikatas, kuris galios 3 metus. Audito išvadose, be kita ko, paminėta, kad:

  1. Kvalifikuota ir ilgametę patirtį turinti darbuotojų komanda;
  2. Pažangi pastanga dėl personalo pavadavimo, rezervo ir kertinių pozicijų identifikavimo, motyvavimo sistemos sukūrimo;
  3. Aiški ir konstruktyvi lyderystė tiek aukščiausios vadovybės, tiek kokybės vadovo lygmenyje;
  4. Aiškus sutarčių valdymo procesas, sutarčių vykdymo kontrolė.

2016 metais parengta iš esmės nauja kokybės vadybos sistemos (KVS) dokumentacija (šeštasis leidimas), atitinkanti atnaujinto kokybės vadybos standarto LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus. Kadangi RATA vykdo VATESI licencijuojamą veiklą, įmonės KVS taip pat privalo atitikti Branduolinės saugos reikalavimus BSR 1.4.1-2016, kurių atnaujinta redakcija įsigaliojo nuo 2016 gegužės 1 d.

Šeštajame KVS leidime atsirado nauji procesai, susiję su organizacijos aplinkos analize ir suinteresuotųjų šalių nustatymu, rizikų ir galimybių nustatymu bei valdymu, projektų valdymu ir kt.

capture