rugsėjo 30, 2013

Rugsėjo 26–27 d. RATA specialistai atliko Ignalinos AE gaminamų radioaktyviųjų atliekų pakuočių kokybės auditą.

Auditas atliktas Ignalinos AE Skystųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, Dezaktyvavimo ir radioaktyviųjų atliekų išėmimo skyriuose. Audito metų buvo tikrinama ar pakuotės su atliekomis atitinka Bendruosius radioaktyviųjų atliekų priimtinumo laidoti paviršiniame kapinyne reikalavimus (VATESI, P-2009-03). Atliktų bandymų metu išmatuotas atliekų matricos mechaninis stipris, įvertinti pakuočių pasuose pateikti matavimo rezultatai. Preliminarūs audito rezultatai ir pastebėti trūkumai buvo pristatyti baigiamojo susitikimo metu. Galutinės audito išvados, pastabos ir rekomendacijos bus pateiktos audito ataskaitoje.

Nuotraukoje – tikrinama radioaktyviųjų atliekų pakuotė.