rugsėjo 16, 2016

Rugsėjo 14-15 dienomis Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros (RATA) Smulkiųjų darytojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyriaus specialistai dalyvavo taktinėse  pratybose  „Lietuvos institucijų sąveika reaguojant į neteisėto radioaktyviųjų medžiagų gabenimo įvykį 2016“.

Pratybas suorganizavo Branduolinio saugumo kompetencijos centras. Jų tikslas – stiprinti nacionalinėse branduolinio saugumo priemonėse dalyvaujančių institucijų pasirengimą užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms panaudojant radioaktyviąsias medžiagas, plėtoti institucijų personalo gebėjimus aptikti, sulaikyti šias medžiagas ir ištirti įvykius, skatinti institucijų bendradarbiavimą.

Pratybų scenarijus buvo susijęs su planuojamo tarptautinio teroro akto neutralizavimu. Taktinių pratybų metu dalyviai nagrinėjo tariamą situaciją, planavo ir realiai įgyvendino tarpžinybinę operaciją: užkirto kelią neteisėtai branduolinių ir kitų radioaktyviųjų medžiagų apyvartai.

Nuotraukose – vyksta reagavimo į neteisėtą radioaktyviųjų medžiagų gabenimą pratybos.

dscf3939

dscf3919

dscf3928