birželio 20, 2018

2018 m. birželio 20 d. Energetikos ministro įsakymu patvirtintas valstybės įmonės Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros reorganizavimo sąlygų aprašas.

Reorganizavime dalyvauja valstybės įmonės (apie įmones duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre):

reorganizuojama valstybės įmonė – valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (teisinė forma – valstybės įmonė, buveinė – Verkių g. 36, 09109, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., juridinio asmens kodas 210083110, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija).

reorganizavime dalyvaujanti valstybės įmonė – VĮ Ignalinos atominė elektrinė (teisinė forma – valstybės įmonė, buveinė – Elektrinės g. 4, K 47 Drūkšinių k., 31152 Visagino sav., juridinio asmens kodas 255450080, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija).

Reorganizavimas vykdomas prijungimo būdu: VĮ Ignalinos atominė elektrinė po reorganizavimo tęsia veiklą, VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra pasibaigia.

VĮ Ignalinos atominė elektrinė perima visą VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros patikėjimo teise valdomą turtą, reikalingą perimtoms funkcijoms vykdyti, taip pat teises ir pareigas. Reorganizavimas bus laikomas baigtu įregistravus naujus VĮ Ignalinos atominės elektrinės įstatus Juridinių asmenų registre ir išregistravus VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrą iš Juridinių asmenų registro. VĮ Ignalinos atominės elektrinės pavadinimas po reorganizavimo nesikeis.