sausio 17, 2018

RATA pateikė Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai (toliau – VATESI) paraišką Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo licencijai gauti.

Planuojama ūkinė veikla, kuriai prašoma VATESI licencijos, Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos (toliau – Maišiagalos saugykla) eksploatavimo nutraukimas. Vykdant šią veiklą planuojama įrengti atitinkamą infrastruktūrą, išimti radioaktyviąsias atliekas ir radionuklidais užterštas konstrukcijas bei gruntą iš Maišiagalos saugyklos teritorijos, atlikus pradinį rūšiavimą, paruošti atliekas transportavimui ir išvežti į Ignalinos atominės elektrinės saugyklas. Išvežus radioaktyviąsias atliekas bus atlikti Maišiagalos saugyklos aikštelės galutiniai radiologiniai tyrimai siekiant nustatyti ar teritorija ir joje esantys pastatai atitinka nebekontroliuojamų radioaktyvumo lygių reikalavimus.

Radioaktyviąsias atliekas transportuos vežėjas, turintis VATESI išduotą branduolinio kuro ciklo, branduolinių ir daliųjų medžiagų transportavimo licenciją.

Projektas „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“ finansuojamas iš Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų. Jį planuojamą įgyvendinti iki 2023 metų.

Nuotraukoje – Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla.

IMGP6335