balandžio 1, 2016

Kovo 31 d. RATA paėmė sutvarkyti rastą kartoninę dėžutę, kurioje aptikti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai ir radionuklidais Cs-137, Th-232, Ra-226 užteršti daiktai.

Dėžutė aptikta Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos garaže. Apie radioaktyvų radinį RATA informavo Radiacinės saugos centras. Vadovaujantis Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radionuklidais užterštų objektų tvarkymo taisyklėmis rasti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai bei užteršti daiktai paimti ir bus sutvarkyti, kaip radioaktyviosios atliekos.