liepos 28, 2011

Liepos 20 d. sukanka 10-metų, kai įsteigta RATA. Sveikiname RATA kolektyvą šios sukakties proga ir dėkojame už atliktus darbus.

Administracija