VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (toliau – RATA), vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. 283 „Dėl sutikimo reorganizuoti įmonę Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrą“ ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m birželio 20 d. įsakymu Nr. 1-182“ Dėl valstybės įmonės Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros reorganizavimo“ nuo 2018 m. gruodžio 31 d. yra reorganizuota prijungimo būdu prie VĮ Ignalinos atominės elektrinės (toliau – IAE). Nuo 2018 m. gruodžio 31 d. visas radioaktyviųjų atliekų tvarkytojo funkcijas ir pareigas perima IAE.

Rekvizitai:
Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
Kodas 255450080
PVM mokėtojo kodas LT 554500811
Adresas Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k. 31152, Visagino sav.

Telefonas +370 386 28985
Faksas +370 386 24396
El. paštas iae@iae.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre