kovo 30, 2014

Kovo 28 d. RATA iš Vokietijos pristatė radioaktyvų krovinį – uždarą jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį į AB Akmenės cementas.

RATA darbuotojai iš Frankfurto oro uosto paėmė ir atgabeno radioaktyvų krovinį – uždarąjį jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį su Cf-252 radionuklidu, kurio aktyvumas 0,99 GBq, transporto indeksas – TI 5,4 (didelio aktyvumo – pavojingas krovinys).

Šis uždarasis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis Akmenės cemento gamykloje naudojamas technologinių procesų kontrolei. Tiekėjams buvo iškilusios problemos dėl krovinio, skubiai reikalingo AB Akmenės cementas, pristatymo į Lietuvą. RATA operatyviai sureagavo ir per 4 dienas atvežė krovinį su uždaruoju jonizuojančiosi spinduliuotės šaltiniu į Lietuvą. RATA turi licenziją vežti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir transportuoti radioaktyviąsias atliekas, specialų transportą ir tokius darbus atlikti pasirengusius darbuotojus.

Nuotraukoje – transportinis A tipo konteineris su uždaruoju jonizuojančiosios spinduliuotė šaltiniu, kurį RATA pristatė AB Akmenės cementas.