rugpjūčio 16, 2016

Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA) gavo kvietimą teikti paraišką iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuoti projektą „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“.

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo projektas yra įtrauktas į 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos valdymas“ valstybės projektų sąrašą Nr. 1, kuris 2016 m. rugpjūčio 4 d. patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-538.