kovo 19, 2018

Kovo 12-16 dienomis RATA darbuotojas dalyvavo Branduolinių ir radioaktyviųjų medžiagų aptikimo, sulaikymo ir tyrimo mokymuose. Mokymų tikslas – plėtoti Lietuvos institucijų pajėgumus aptikti branduolines ir radioaktyviąsias medžiagas, valdyti radiologinio nusikaltimo įvykio vietą, atlikti kriminalistikos veiksmus specifinėje aplinkoje, tirti šiuos incidentus.

Mokymus surengė Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Sienos kontrolės organizavimo valdybos Branduolinio saugumo kompetencijos centras ir Jungtinių Amerikos Valstijų valstybės (JAV) ir energetikos departamentas.

Viena iš RATA Smulkiųjų darytojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyrius funkcijų –  likviduoti radiologinę taršą, atsiradusią dėl avarijos ar kitokio įvykio. Šio skyriaus darbuotojas gilino žinias ir tobulino įgūdžius teorinėse paskaitose ir praktiniuose užsiėmimuose naudojant specialią techninę įrangą, asmens apsaugos ir kitas priemones. Mokymuose daugiausia dėmesio skirta tarpinstituciniam bendradarbiavimui, funkcijų pasidalijimui operatyviai reaguojant ir likviduojant radiologinę taršą. Mokymus vedė JAV energetikos departamento ir Federalinio tyrimo biuro ekspertai.

Šie mokymai skirti pareigūnams, vykdantiems branduolinių ir radioaktyviųjų medžiagų aptikimo ir reagavimo funkcijas, taip pat tiems, kuriems gali tekti dalyvauti atliekant veiksmus radiologinio įvykio vietoje arba tirti šiuos incidentus, įskaitant teroro aktus.