spalio 14, 2016

Spalio 13 d. RATA darbuotojai sutvarkė jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį, kuris rastas UAB Agrogas priklausančioje senų kombainų aikštelėje ardomame kombaine Panevėžio rajone.

Apie radioaktyvų radinį RATA informavo Radiacinės saugos centras. Rastas šaltinis – tai grūdų srauto matuoklis, sumontuotas prie grūdų bunkerio elevatoriaus su Am-241 radionuklidu, kurio aktyvumas 35 MBq, dozės galia prie paviršiaus 6,8 µSv/h. RATA darbuotojai išmontavo šaltinį ir, patalpinę į specialų transportavimo konteinerį, išvežė.

Vadovaujantis Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radionuklidais užterštų objektų tvarkymo taisyklėmis rastas jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis paimtas ir bus sutvarkytas, kaip radioaktyvioji atlieka.

Nuotraukose – rastas jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis sename nebenaudojamame kombaine.

1

2

3

4

5